banner image
/images/background.jpg Background image

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Nettressursen ble initiert i 2018 av Professor I Annetine Staff, og forventes å utvides i årene som kommer med nye temaer innen faget.
Læringsutbytte: Disse nettsidene har som mål å hjelpe medisinstudenter i deres læring av fødselshjelp og gynekologi. Innholdet er tilpasset læreplanen ved Universitetet i Oslo og har som mål å støtte læringen oppnådd fra klasseundervisning, klinisk "smågruppe" undervisning, seminarer og undervisningsbøker.
Pedagogikk: Ressursene kan brukes til forberedelse til kurs, repetisjon av klinisk opplæring og forbedret forståelse av klinisk og grunnleggende kunnskap undervist i klasser og smågrupper.
Brukes i: Modul 6 undervises på engelsk ved Universitetet i Oslo, fordi modulen har mange utvekslingsstudenter fra andre universiteter utenfor Norge. Språket til disse websidene vil derfor for det meste være på engelsk.
Læringsressursene er utviklet av professorene Annetine Staff og Anne Flem Jacobsen. I tillegg har g flere leger bidratt med spesifikke temaer, slik som Nina Verket (undersøkelse av gravid abdomen) og Camilla Bowen/Thao Ho (prevensjon).

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-obstgyn@medisin.uio.no

Til kurset