banner image
/images/background.jpg Background image

Bevegelsesapparatet

E-læringsressursen om bevegelsesapparatet er ment som et supplement til den kliniske undervisningen om bevegelsesapparatet for medisinstudenter. På disse sidene vil man både kunne lese og se bilder/tegninger og videoer som demonstrerer hvordan man undersøker de ulike leddene. I tillegg finner man sykehistorier og quiz'er.
Elæringsressursen ble utviklet i perioden 2015-2018. Medisinerstudentene Caroline Kooy Tveiten, Hannah Ugletveit Jahr og Alexander Øvestad har laget tekster, tegninger, filmer sammen med faglærere i hovedsak innenfor Ortopedisk Kirurgi ved Oslo Universitetsykehus Ortopedisk Klinikk, (Albue: Stein Tyrdal, Ankel/Fot: Are Stødle, Hånd: Magne Røkkum, Skulder: Berte Bøe, Hofte: Lars Nordsletten og Kne: Lars Engebretsen), men også Fysikalsk medisin ved professor Jens Ivar Brox: Rygg og nakke. Professor Lars Engebretsen har vært faglig ansvarlig for prosjektet.
Læringsutbytte: Lære seg riktig leddundersøkelse av pasienter med varierende symptomer og traumer/sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.
Pedagogikk: Elæringsressursen er bygd som et oppslagsverk med hovedvekt på å lære praktisk undersøkelsesteknikk. Det er lagt inn selvtesting i form av quiz'er og virtuelle pasienter slik at studenten kan etterprøve læreprosessen sin. Nyttig både i ortopedi, fysikalsk medisin og reumatologi-undervisningen og som supplement til senere klinisk arbeid. Supplement til lærebok i ortopedi.
Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i modul 3 og 8. I tillegg som supplement til forelesninger innenfor de same emnene. I modul 3 skal studentene tilegne seg grunnkunnskaper om bevegelsesapparatets normale struktur og funksjon, samt lære relevant undersøkelsesmetodikk. Modul 8 dreier seg i hovedsak om kunnskap i patologien, å kunne bruke relevante undersøkelser videre i det diagnostiske arbeidet, samt videre behandling av pasientens problem.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: lars.engebretsen@medisin.uio.no

Til kurset

Histologi

Disse sidene inneholder alle kurssnitt tilhørende undervisningen i histologi for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Odontologi- og ernæringsstudenter på 2.- til 4. semester vil også ha nytte av disse undervisningssidene da kursene på disse semestrene er felles.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: f.p.reinholt@medisin.uio.no

Til kurset