banner image
/images/background.jpg Background image

Ledelse i helsetjenesten

Læringsutbytte: Etter dette kurset skal du kunne beskrive lederes funksjoner og oppgaver på ulike nivåer i helsevesenet, beskrive ledelsesmessige utfordringer knyttet til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner, kunne forklare hva som kjennetegner velfungerende og dårlig fungerende grupper/team og reflektere over ulike lederstiler og egne styrker og svakheter som leder og deltaker i grupper/team. Pedagogikk: Videofilmer med forklaring av teori og intervjuer med ledere, med ledsagende tekst og oppgaver. Kan brukes frittstående. Brukes i: Undervisningen i ledelse i faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) på medisinstudiet i Oslo. Forkunnskap: Ingen spesiell forkunnskap kreves.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jan.frich@medisin.uio.no

Til kurset