banner image
/images/background.jpg Background image

Basal kirurgisk teknikk

Dette kurset består av teori og korte videoer med instrukser for å lære basale ferdigheter innenfor kirurgisk teknikk. Bruk av instrumenter, forskjellige suturteknikker blir vist.

Læringsutbytte: Får vist riktig teknikk som kan benyttes til innlæring i forkant av kurs og smågrupper samt til repetisjon underveis i studiet.

Pedagogikk: Nyttig både for praksisperioder og som supplement til den kliniske undervisningen.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisning i Modul 8.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: henriesu@medisin.uio.no

Til kurset