banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Veiledning i journalopptak for legestudenter

JournalWiki er en interaktiv elæringsressurs i journalopptak og klinisk undersøkelsesmetodikk (propedeutikk). Den gir innføring i grunnleggende anamneseopptak og undersøkelse (status presens), med hyperlenker til artikler, bilder, videoer, ordforklaringer og (etter hvert) quizer. Målgruppen er norske legestudenter i inn- og utland, først og fremst tidlig i studiet. Men det er også veiledninger i undersøkelsesteknikk for mer viderekomne, for eksempel nevrologisk undersøkelse og prosedyrer som spinalpunksjon, samt tilsvarende videregående temaer innenfor andre fagområder (hvorav noen er under utvikling).
Fagområder: Indremedisin - Kirurgi, ortopedi -Allmennmedisin - Nevrologi - Øyesykdommer - Øre-nese-hals - Hudsykdommer (dermatologi) - Pediatri (journalopptak og undersøkelse av barn, spedbarn og nyfødte) - Psykiatri - Revmatologi.
JournalWiki inkluderer også basal innføring i supplerende undersøkelser som klinikeren må kunne tolke selvstendig i forbindelse med den kliniske undersøkelsen: Radiologi (røntgen, CT, MR, PET-CT, ultralyd, scintigrafi m.m.) - Klinisk biokjemi (tolkning av blodprøver i ulike settinger) - Mikroskopi (urin, blodutstryk m.m.) - Spirometri - EKG - m.m.
Arbeidet med JournalWiki har vært ledet av Arne Westgaard ved Ferdighetssenteret på Rikshospitalet. Til nå har bidragsytere vært studenter, stipendiater, klinikere, professorer og datateknikere ved UiO. Bidragsytere fra andre fakulteter ønskes velkomne. Studenter som har gode medisinske kunnskaper og over-gjennomsnittlige dataferdigheter kan få utføre semesteroppgave eller arbeide mot betaling for videreutvikling av læringsressursen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no

Til kurset