Hematologi

Hematologi

Interaktiv hematologi er ment som et supplement til forelesninger, klinikker, smågruppeundervisning og lærebøker.

I infobasen finner du en samling med artikler som omhandler forskjellige felter innenfor hematolgi, både normalfysiologi og patofysiologi, med hovedvekt på kliniske poenger. Under pasientkasus kan du forsøke deg på noen interaktive pasienthistorier, med spørsmål av både klinisk- og mer basalfaglig art. Videre vil du også finne en kunskapsprøve, som tester ut sentral kunnskap innen hematologi.

Interaktiv hematologi bruker CMS-platformen DLO, som i tillegg til Interaktiv hematologi tjener andre, nettbaserte kurs og informasjonsprosjekter. En oversikt over prosjekter som pr. idag bruker DLO finnes her. DLO og Interaktiv hematologi er utviklet som prosjektoppgave av stud.med. Morten Rønning, under faglig veiledning av professorene Haakon Benestad og Finn Wisløff. Professor Per Grøttum har veiledet utviklingen av DLO-platformen.

OBS: Systemet er fortsatt under utvikling, mer informasjon blir fortløpende lagt til!

 

Copyright notice: All images are either created in-house, or believed to be in the public domain. If you find a copyrighted picture, please send a message to the author, and the picture will be removed.