Hematologi

Referanser og kilder

Lærebøker

 • Hunskår S(red) - Allmennmedisin 2. utgave (Gyldendal Akademisk 2003)
 • Stokke O (red) - Klinisk biokjemi og fysiologi 2. utgave (Gyldendal Akademisk 2000)
 • Evensen S A, Brinch L, Tjønnfjord G E, Wisløff F - Blodsykdommer 5. utgave (Universitetsforlaget 1999)
 • Giæver P - Lungesykdommer (Universitetsforlaget 2002)
 • Behrman, Kliegman, Jenson - Nelson Textbook of Pediatrics 17. utgave (Saunders 2004)

  Veiledere

 • Interaktiv Hematologi er utviklet under veiledning av professorene Haakon Benestad og Finn Wisløff, begge ved Medisinsk fakultet, UiO
   
 • DLO-systemet er utviklet under veiledning av professor professor Per Grøttum, Institutt for Informatikk.
 • Stud. inf. Jarle Søberg har utført enkelte deler av programmeringen. Videre har overingeniør Geir Amdal, Ferdighetssenteret RH, stud. med. Anders S. Strand, stud. odont Mathias Nordvi og cand. med. Asbjørn Myren Svensen kommet med verdifulle innspill.