Hematologi >> Kunnskapstest

Kunnskapstest

Her kan du teste dine kunnskaper om hematologi. Det er nødvendig å svare riktig på et spørsmål før du kan gå videre til neste.

  • Generell hematologi er spørsmål fra hele hematologien. De fleste spørsmål er fra sentrale tema, men noen spørsmål kan være for spesielt interesserte.
  • Hematopoiese dreier seg kun om prosessene og cellestadiene som inngår i dannelsen av blodet.