"Patologi og histologi på nett" er en felles videreutvikling av prosjektene "Oral & Craniofacial Histology" utviklet av Mathias Nordvi for Odont. fak og Institutt for Patologi og "Interaktiv histologi", laget av Sveinung Lillehaug og Daniel Øyan for Med. fak.

Prosjektet kjører på DLO-plattformen, utviklet av cand.med. Morten Rønning, med god hjelp av cand. odont. Mathias Nordvi og stud. it. Jarle Søberg. Bioingeniør Hilde Haug har også vært med i videreutviklingen av sidene.

Arbeidet har foregått under veiledning av professorene Ole Petter Clausen, Helge Scott, Finn P. Reinholt og Borghild Roald på patologisiden og professorene Bent Rolstad, Edward Messelt, Per Brodal og Anne Spurkland på histologisiden. Professorene Per Brodal og Per Grøttum har også veiledet prosjektene som helhet.

Bildene under 3.- og 4. semester (patologi) er tatt av bioingeniør Hilde Haug. Bildene under 5.- og 6. semester (patologi) er tatt av stud. med. Bjørn Gundersen og stud med. Kristin Turcuta. Bilder under 3. semester (histologi) er tatt av stud. odont. Flemming Christenson. Bilder under 4. semester (histologi) er tatt av stud. med. Jan Martin Brekke Andersen.Bildene under 9. semester (patologi) er fotografert av Marit Aure. Bildene under 9.semester (histologi) er fotografert av Mathias Nordvi og publisert i DLO av Hanah Petrasova og Stine Westby. Veileding i fotografering av snitt og publisering av histologi og patologi i DLO er ved Mathias Nordvi.

Kursene for 2. semester er opprinnelig laget av Sveinung Lillehaug og Daniel Øyan. Versjonen for DLO er tilrettelagt og revidert av Asbjørn Myren Svensen og Mathias Nordvi. Det faglige innholdet er vurdert av prof. Per Brodal, anatomisk institutt UiO.

Semester  H/P Ansvarlig Foto Merking Tekst Quiz Ferdig? Mangler Betegnelser
2.semester Histologi PB PB MN SL/DØ MN V

PB = Per Brodal
MN = Mathias Nordvi
SL = Sveinung Lillehaug
DØ = Daniel Øyan
BeR = Bent Rolstad
FC = Flemming Cristenson
HS = Helge Scott
HH = Hilde Haug
OPC = Ole Petter Claussen
AS = Anne Spurkland
JMA = Jan Martin Andersen

BoR = Borghild Roald
KT = Kristin Turcuta
BG = Bjørn Gundersen
HP = Hana Petrasova
SW = Stine Westby
MA = Marit Aure
GL = Gunnar F. Lothe

3.semester Histologi BeR FC FC FC/BR FC V
Patologi HS HH HH OPC MN V
4. semester Histologi AS JMA JMA AS JMA V
Patologi OPC HH HH OPC HH V
5. semester Patologi BoR KT/BG KT/BG BG - X bytte ut snitt?
6. semester Patologi BoR KT/BG KT/BG BG - X bytte ut snitt?
7./8. semester Histologi PB MN MN PB MN V
9. semester Histologi PB MN/GL HP/SW HP/SW HP V
Patologi OPC MA MN OPC - V

Oppdateringer:

11.12.2011 - v1.05
- egen oversikt over alle patologisnitt også lagt ut

01.06.2011 - v1.04
- sidene flyttet til ny server
 
01.02.2010 - v1.03
- sidene har fått egen oversiktsside over alle histologiske snitt
 
25.01.2010 - v1.02
- 7 sem histo: quiz lagt ut
 
16.12.2009 - v1.01
- 3 sem histo: EM-bilder har fått tekst skrevet av Bent Rolstad