(orboken er under utarbeidelse)

Akantose

Aplasi

Dysplasi

Hyperplasi

Metaplasi
- Reveribel omdannelse av en type differensiert celletype til en annen differensiert celletype. Kommer vanligvis pga. en uvanlig yttre stimulus. Cellene tilpasser seg sitt nye miljø.

Pleomorf
 - Brukes i forbindelse med neoplasmer for Ã¥ beskrive variasjonen i størrelsen og formen pÃ¥ celle og/eller cellekjærnene i en tumor. Dette er karakteristisk for maligne neoplasmer.