Histologi og patologi på nett

Disse sidene inneholder alle kurssnitt tilhørende undervisningen i histologi og histopatologi for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Odontologi- og ernæringsstudenter på 2.- til 4. semester vil også ha nytte av disse undervisningssidene da kursene på disse semestrene er felles.

Alle snittene er utstyrt med piler og tekst på viktige strukturer/prosesser. Du velger selv om disse skal vises. Du har også muligheten til å forstørre opp utvalgte strukturer. De fleste bilder finnes i både liten og stor utgave for å bedre oversikten og muligheten for å se detaljer. Hvert snitt er også utstyrt med en forklarende tekst. Denne teksten er basert på kursheftet du bruker på kurssalen. Enkle animasjoner vil bidra til forståelsen av patologiske prosesser. Du vil også kunne teste kunnskapen din underveis. Sidene er ment som et supplement til undervisningen på kurssalen og egner seg godt til selvstudium og repetisjon før eksamen. Velg semester og kurs i menyen til venstre. Ev. spørsmål kan rettes til Mathias Nordvi.

Du vil også finne en bruksanvisning på hvordan sidene fungerer, litt informasjon om hvordan de ble laget, en ordbok samt lenker ut i verden til andre histologi- og patologisider.


 

 

 

v1.05