3. semester

Velkommen til histologi- og histopatologiundervisning på nett for 3. semester - et supplementet til histologisalen for studenter på 3. semester og andre interesserte. I disse kursene vil vi gå igjennom alle de større organsystemene i kroppen. I histologikursene vil det være mulig å lære seg normalanatomien. I patologikursene kan du studere sykdommer i de samme organsystemene, særlig med fokus på neoplasier, inflammasjoner og sirkulasjonsforstyrrelser.

         Histologi                  Patologi