Velkommen til histologiundervisning på nett for 7.- og 8. semester - et supplementet til histologisalen for studenter på disse semestrene og andre interesserte. Sidene er lagt opp kursvis etter kursplanen til 7.- og 8. semester ved det medisinske fakultet UiO.

Hensikten med sidene er at studentene raskt og effektivt skal kunne forberede kursene, repetere til eksamen og arbeide selvstendig med histologi utenfor histologisalen. Bildene som brukes er hentet fra snitteskene som brukes under kursene.

Snittene inneholder som regel mange strukturer det ikke er nødvendig å kjenne navnet på. Vi har derfor valgt ut for identifikasjon strukturer vi mener er mest sentrale. På den annen side kan et enkelt snitt gjennom en tredimensjonal struktur bare vise et utvalg av hva som er aktuelt å kjenne til i hele strukturen. Dette gjelder spesielt for snittene fra hjernestammen

Begynn med å velge kurs fra menyen til venstre (dersom du ikke har brukt dette systemet for histologi før, vil du kanskje kikke på hjelpesiden før du begynner). Oversikt over snitt i kursene ser du nedenfor. Har du vært her før og bare vil repetere for eksamen, kan du teste deg selv i quizen.

KURS 1 - ØYE:
Snitt 1 - Linsen
Snitt 2 - Retina og Choroidea
Snitt 3 - Nervus opticus
Snitt 4 - Palpebra
Snitt 13 - Kyllingfoster

KURS 2 - ØRE:
Snitt 5 - Cochlea
Snitt 14 - Øreblære

KURS 3 - SENTRALNERVESYSTEMET (SNS):
Snitt 6 - Medulla spinalis
Snitt 7 - Medulla oblongata
Snitt 8 - Pons
Snitt 9 - Cerebellum
Snitt 10 - GABAerge internevroner
Snitt 11 - Cortex cerebri
Snitt 12 - Nevralrøret