Bruk et diagram over koplingene mellom nevronene i retina samtidig som du studerer dette snittet, slik at du bestemmer hva de forskjellige lagene representerer (dvs. hvilke celletyper og synaptiske koplinger).

Snittet er fra en ape. Det er 3 mikrometer tykt  og farget med metylenblÃ¥tt. Snittet ligger relativt perifert i retina.