Frontalsnitt gjennom kyllingfoster. Tilsvarer ca. 5-6 uker gammelt humant foster. Se denne tegningen for å forstå snittretningen.