Snittet er lagt slik at det både omfatter cerebellarkorteks, hvit substans og en av cerebellarkjernene (nucleus dentatus).
Ha tilgjengelig et diagram over de viktigste synaptiske koplingene i cerebellum mens du ser på snittet (fra mos- og klatrefibre som bringer informasjon inn til korteks til cerebellarkjernenes nevroner som sender svar ut fra cerebellum).