Kyllingfoster. Under fikseringen har fosteret dreid seg om sin lengdeakse, slik at snittet gjennom hodedelen ligger nær sagittalt, mens bakre (kaudale) del er nærmest frontalt (merk somitter symmetrisk på hver side av nevralrøret).

Snittet brukes her for å vise nevralrøret kort etter at det har lukket seg, og utviklingen av hjerneblærer har begynt. I tillegg sees hjerteanlegg og somitter.

Det er en fordel å ha lest om den tidlige utviklingen av sentralnervesystemet før du ser på dette snittet!