Snitt fra cerebellum, rotte. Immuncytokjemisk påvisning av tilstedeværelse av den inhibitoriske nevrotransmitteren GABA. Det er laget antistoff mot GABA (egentlig mot konjugat av GABA og albumin), som gjenkjenner og binder seg til GABA bundet til proteiner i hjernevevet. Anti-GABA molekyler lokaliseres så med peroksydasemerket anti-antistoff. Peroksydasen (pepperotperoksydase) påvises så med benzidin, som fremkaller et brunt reaksjonsprodukt.

GABA syntetiseres i boutonene. Det er derfor egentlig mer uventet at cellelegemene til internevronene inneholder såpass mye GABA, enn at Purkinjecellenes cellelegemer inneholder lite GABA. Årsaken til denne forskjellen er ikke kjent, men muligens har det sammenheng med forskjell i aksonets lengde – jo kortere akson, jo mer GABA finnes i cellelegemet (i tillegg til i boutonene).