Snittet er omtrent perpendikulært på sulcus centralis. Motorisk og sensorisk korteks kan skilles makroskopisk ved at den første er mye tykkere enn den andre.