Velkommen til histopatologiundervisning pÃ¥ nett for 5. semester - det nye supplementet til histologisalen for studenter pÃ¥ 5. semester og andre interesserte. Av praktiske Ã¥rsaker er sidene er lagt opp emnevis i hjerte-, lunge- og nyrepatologi. Bildene som brukes er hentet fra snitteskene som brukes under kursene.

Hensikten med sidene er at studentene raskt og effektivt skal kunne forberede kursene, repetere til eksamen og arbeide selvstendig med histopatologi utenfor histologisalen. HÃ¥per de faller i smak! Oversikt over snitt i kursene ser du nedenfor.

HJERTE:
Normalt hjerte
Atherosklerose
Ferskt hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt, varierende alder
Kardiomyopati
Myocarditt

LUNGE:
Normal lunge
Bronkopneumoni
Interstitiell pneumoni
Lungetuberkulose
Plateepitelkarsinom
Småcellet lungekarsinom

NYRE:
Normal nyre
Akutt og kronisk pyelonefritt
Arteriolosklerose
Klarcellet nyrecarcinom