Velkommen til histopatologiundervisning pÃ¥ nett for 6. semester - det nye supplementet til histologisalen for studenter pÃ¥ 6. semester og andre interesserte.  Bildene som brukes er hentet fra snitteskene som brukes under kursene.

Hensikten med sidene er at studentene raskt og effektivt skal kunne forberede kursene, repetere til eksamen og arbeide selvstendig med histopatologi utenfor histologisalen. HÃ¥per de faller i smak! Oversikt over snitt i kursene ser du nedenfor.

HUD:
Atypisk plateepitelhyperplasi
Basalcellekarsinom
Plateepitelkarsinom

TARM:
Akutt appendicitt
Ulcerøs colitt
Pancreas

ANNET:
Thyroidea