Symptomoversikt

Svært mange tilstander kan føre til avvikende vannlating. Dette utgjør et viktig grunnlag for diagnose og behandlingsvalg. Nedenfor finner du de fleste urologiske symptomene med forklaring.

 • Polyuri
 • Pollakisuri
 • Nokturi
 • Urgency
 • Inkontinens
 • Dysuri
 • Enurese
 • Urinretensjon
 • Oligouri/anuri
 • LUTS (prostatisme)
 • Pneumaturi
 • Chyluri
 • Oppfylling/tumor
 • Smerter
 • Allmennsymptomer
 • Hematuri
 • Hematospermi
 • Proteinuri
 • Bakturi