Urologisk radiologi

Medisinstudenter anbefales å gå inn på læringsdatabasen for radiologiske bilder utviklet av Radiologisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus.

  • Oversikt urinveier
  • Urografi
  • Ultralyd
  • CT/MR
  • Retrograd pyelografi
  • Antegrad pyelografi
  • Miksjonscystografi