Cystitt

Cystitt er vanligst blant kvinner. Insidensen øker med alderen. Hos menn forekommer cystitt hovedsakelig etter 50 – 60 års alder. Yngre menn som får cystitt har ofte kompliserende forhold i urinveiene.

20 % av alle friske kvinner under 60 år har en eller flere cystitter i løpet av ett år. Residivfrekvensen er stor, ca halvparten får residiv innen et år etter avsluttet behandling.

  • Risikofaktorer
  • Symptomer
  • Patologi
  • Undersøkelser
  • Når henvise til urolog
  • Krav til bakteriologisk prøve
  • Behandling