Prostatahyperplasi

Mellom 10 og 30 % av alle menn i den vestlige verden blir behandler for prostatahyperplasi (BPH). Prostata vokser merkbart hos omtrent halvparten av alle menn fra og med 40 – 50 års alder. Det er ingen klar sammenheng mellom symptomer og størrelse.

  • Symptomer
  • Patologi
  • Undersøkelser
  • Behandling