Nyrecancer

Det oppstår ca. 450 tilfeller av nyrecancer pr. år og hver år dør ca. 300 av sykdommen. De fleste svulsterne er adenocarcinom og årsakene er stort sett ukjente. Nyrecancer er sjeldent før 40 års alder.

  • Risikofaktorer
  • Symptomer
  • Patologi
  • Undersøkelser
  • Behandling
  • Stadieinndeling