Mikroskopi av urin

Mikroskopi av urinen er en viktig enkeltundersøkelse ved mistanke om patologi i nyre/urinveier. Prosedyren må beherskes av leger. Undersøkelsen er billig og pålitelig.
Stixundersøkelse gjøres rutinemessig, men erstatter ikke mikroskopi ved mistanke om nyre/urinveispatologi, ev. ved mer uklare tilstander.


  • Gjennomføring
  • Tolkning og funn