Prostatacancer

Prostatacancer er den vanligste cancerformen hos menn med over 3000 nye tilfeller hvert år i Norge. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er over 70 år. Over 50 % av menn over 80 år har små foci med høyt differensiert cancer, når prostata undersøkes ved obduksjon. Prostatacancer utvikler seg ofte langsomt og mange tumores blir aldri symptomgivende.

  • Risikofaktorer
  • Symptomer
  • Stadieinndeling
  • Patologi
  • Diagnostikk
  • Behandling