Uretritt

Uretritt forårsakes i hovedsak av klamydia. Hyppigheten av gonoré har avtatt de siste 20 årene i Norge. Dette er kjønnsykdommer med meldeplikt til Folkehelsa.

  • Symptomer
  • Undersøkelse
  • Behandling