Urinblærecancer

De fleste svulster utgår fra urotel og oppstår i urinblæren. Det oppdages ca. 1100 nye tilfeller pr. år. I tillegg får ca. 90 pasienter cancer i urinledere eller nyrebekken. Det kan være flere svulster samtidig (multifokal opptredelse). Insidensen er fordoblet siden 1960. Uroteliale svulster er sjeldne før 35 års alder og gjennomsnittsalderen ved diagnose er 65 år.

  • Risikofaktorer
  • Symptomer
  • Patologi
  • Behandling
  • Stadieinndeling