Endoskopiske u.s.

Endoskopi har i stor grad lagt grunnlaget for moderne urologi. Det er en enkel og effektiv måte å undersøke urinblære og urinveiene. Med tilleggsutstyr kan endoskop benyttes ikke bare til undersøkelse, men også behandling.

  • Cystoskopi
  • Ureterorenoskopi