banner image
/images/background.jpg Background image

Hjertemekanikk

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Nevrofysiologi

Nevrofysiologi

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

EKG

I kurset vil du lære om de fysiologiske prosessene som er grunnlaget for det vi kan se i EKG, om de tekniske forutsetningene for at disse prosessene i hjertet kan avleses som EKG, og om hvordan vi kan bruke det vi ser i EKG til å forstå variasjoner som skyldes normal fysiologi og sykdom.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: m.k.stokke@medisin.uio.no

Til kurset

Hjertemekanikk Wiggers diagram

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger. Diagrammet viser trykk- og volumendringene på venstre side av hjertet gjennom en hjertesyklus.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Nyrefysiologi

Nyrefysiologien søker å forklare hvordan nyrene utfører sine oppgaver i organismen, basert på anatomiske bygningstrekk og på fysiske, kjemiske og molekylærbiologiske mekanismer.
Dette e-læringsprogrammet er ment som et supplement til ordinær undervisning og som repetisjon.
Læringsutbytte: Bidrag til forståelse av grunnleggende fysiologiske mekanismer i nyrene samt repetisjon av hovedpunkter i lærebøkene.
Pedagogikk: Ressursen utfyller animasjoner og kliniske kasus i e-læringsprogrammet «Nyrer». Tekstene er ikke utformet for å brukes alene, men sammen med lærebøker i fysiologi.
Brukes i: Undervisning i nyrefysiologi i medisin-, odontologi- og ernæringsfysiologistudiene ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-fysiologi@medisin.uio.no

Til kurset

Organismens syre-base regulering - fysiologi - patofysiologi - klinikk

Dette e-læringsprogrammet søker å forklare hvordan organismens respirasjonsregulering og nyrene sammen utfører sine oppgaver med å holde surhetsgraden i blod og vevsvæsker innenfor relativt snevre grenser. Dette er viktig for at enzymenes tredimensjonale struktur - og dermed funksjonsevne - skal opprettholdes.
E-læringsprogrammet er ment som et supplement til ordinær undervisning og til repetisjon.
Læringsutbytte: Bidrag til forståelse av grunnleggende fysiologiske mekanismer og til forståelse av kliniske tilstander der syre-base likevekten er alvorlig forstyrret. Programmet kan brukes til repetisjon av hovedpunkter i lærebøkene i fysiologi, klinisk fysiologi og i indremedisin. Fordi dette fagområdet tradisjonelt oppfattes som noe av det vanskeligste å lære seg innen medisinen, har vi førsøkt å koble kunnskapen på noen forklarende, autentiske eksempler fra klinisk medisin.
Pedagogikk: Tekstene er ikke utformet for å brukes alene, men sammen med lærebøker i fysiologi klinisk fysiologi og indremedisin.
Brukes i: Undervisning i fysiologi i medisin-, odontologi- og ernæringsfysiologistudiene ved Universitetet i Oslo, samt i undervisningen i klinisk fysiologi og indremedisin i den kliniske delen av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-syrebase@medisin.uio.no

Til kurset