banner image
/images/background.jpg Background image

Hjertemekanikk

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Hjertemekanikk Wiggers diagram

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger. Diagrammet viser trykk- og volumendringene på venstre side av hjertet gjennom en hjertesyklus.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Hjerteportalen

Dette er inngangsporten til elæringsressurser i klinisk hjertemedisin. I øyeblikket omfatter den
1) et elæringsprogram om EKG,
2) en ressurs for interaktiv trening i EKG-tolking,
3)kognitiv ferdighetstrening i ultralydundersøkelse av hjertet.
Læringsutbytte: Bidra til å oppfylle læringsutbyttebeskrivelsene i hjertemedisin.
Pedagogikk: Visualisering gjennom bilder, tegninger, video, animasjon, koblete modaliteter. Kasuistikker. Formativ testing.
Brukes i: Medisinstudiets modul 3 og 8 ved Universitetet i Oslo. Kan også benyttes av studenter ved andre universitet, LIS1, annet helsepersonell.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: m.k.stokke@medisin.uio.no

Til kurset