banner image
/images/background.jpg Background image

Radiologi bildedatabase

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Hjertemekanikk

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Hjerteportalen

Dette er inngangsporten til elæringsressurser i klinisk hjertemedisin. I øyeblikket omfatter den
1) et elæringsprogram om EKG,
2) en ressurs for interaktiv trening i EKG-tolking,
3)kognitiv ferdighetstrening i ultralydundersøkelse av hjertet.
Læringsutbytte: Bidra til å oppfylle læringsutbyttebeskrivelsene i hjertemedisin.
Pedagogikk: Visualisering gjennom bilder, tegninger, video, animasjon, koblete modaliteter. Kasuistikker. Formativ testing.
Brukes i: Medisinstudiets modul 3 og 8 ved Universitetet i Oslo. Kan også benyttes av studenter ved andre universitet, LIS1, annet helsepersonell.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: m.k.stokke@medisin.uio.no

Til kurset