banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Biomedical Research Ethics

Learning goals: To familiarize the student with some of the basic features of biomedical research ethics, such as goodness, autonomy, vulnerability, authorship, and plagiarism. Pedagogic(s): The resource contains interactive video dialogues, separate tasks, and questions for further reflection Usage: As first-contact or supplemental material for courses in biomedical research ethics at bachelor or master level. This e-learning resource is developed by The University of Oslo, Norway

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jens.erik.paulsen@phs.no

Til kurset

Vurdering av samtykkekompetanse

Læringsutbytte: Kurset fokuserer på vurdering av samtykkekompetanse, med særlig fokus på psykisk helsevern.
Pedagogikk: Inneholder tekst, videofilmer og oppgaver i form av refleksjonsspørsmål.
Brukes av: Leger, medisinstudenter, helsepersonell (særlig innenfor psykiatri) og personer som jobber med spørsmål om samtykke og tvang i psykisk helsevern

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jorgen.dahlberg@medisin.uio.no

Til kurset