banner image
/images/background.jpg Background image

Medisinsk mikrobiologi

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen i mikrobiologi og inneholder bilder og informasjon om infeksjonssykdommenes patogenese, diagnostikk og behandling.
Læringsutbytte: E-læringsprogrammet bidrar til å lære riktig bruk og tolkning av mikrobiologiske analyser samt bidra til forståelse av mikroorganismenes patogenese.
Pedagogikk: Ressursene brukes best som supplement til lærebøker i medisinsk mikrobiologi og forelesninger, seminarer og kurs i faget.
Brukes i: Ressursene er tilpasset medisinstudiets modul 1 og 3 i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: marie.noer@medisin.uio.no

Til kurset