banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Pediatric Portal

Pediatric Portal er en strukturert, omfattende samling av lenker til elæringsressurser om barnesykdommer. Ressursene er både egenproduserte og eksterne.
Læringsutbytte: Bidrag til å lære faget barnesykdommer, med særlig vekting mot undersøkelsesmetoder og prosedyrer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i barnesykdommer, og som supplement til forelesninger, gruppeundervisning og praksisundervisning. Noen av lenkene i ressursen byr på interaktiv animasjon/simulering. Undersøkelser og noen prosedyrer er vist ved videosekvenser som er ment ¨å styrke og supplere den praktiske undervisningen.
Brukes i: Undervisning i barnesykdommer i medisinstudiet i Oslo. Fordi denne undervisningen foregår på engelsk (utvekslingstermin ved UiO), er det store flertallet av ressursene engelsk-språklige.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: v.b.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset