banner image
/images/background.jpg Background image

Nevrologisk undersøkelse

Læringsutbytte: Forstå hva en vanlig klinisk nevrologisk undersøkelse inneholder samt hvordan og hvorfor vi gjør undersøkelsene. I tillegg forstå når man gjør de ulike testene.Pedagogikk: Demonstrasjon av og beskrivende tekst om nevrologisk undersøkelse.
Brukes i: Undervisning i nevrologi på medisinstudiet.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap inkludert noe nevroanatomi. Noe praktisk trening i generell somatisk undersøkelsesteknikk.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jeanette.koht@medisin.uio.no

Til kurset