banner image
/images/background.jpg Background image

Radiologi

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Palliativ onkologi

Denne e-læringsressursen er et supplement til den øvrige undervisningen om kreftsykdommer, palliativ medisin og deler av undervisningen i medisinske atferdsfag ved det medisinske fakultetet i Oslo. Den er primært laget for medisinstudenter og LIS1 og tar utgangspunkt i læringsmålene og læringsutbyttebeskrivelsene ved fakultetet.
Læringsutbytte: Teoretisk bakgrunn for de mest sentrale elementene i palliativ kreftbehandling. Informasjon om hvordan kommunisere med pasienter og pårørende når man står i utfordrende kliniske situasjoner. Konkrete forslag til hva man kan si i situasjonene presenteres i hver leksjon.
Pedagogikk: Oppslagsverk til bruk for forberedelser til behandling og samtale med pasient og pårørende. Beskrivelse av konkrete situasjoner med forslag til hva man kan si.
Videoillustrasjoner.
Brukes i: Basisundervisning som supplement til forelesninger og gruppeundervisning. Klinisk praksis som student eller LIS1.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: n.k.aass@medisin.uio.no

Til kurset