banner image
/images/background.jpg Background image

Pediatric Portal

Pediatric Portal er en strukturert, omfattende samling av lenker til elæringsressurser om barnesykdommer. Ressursene er både egenproduserte og eksterne.
Læringsutbytte: Bidrag til å lære faget barnesykdommer, med særlig vekting mot undersøkelsesmetoder og prosedyrer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i barnesykdommer, og som supplement til forelesninger, gruppeundervisning og praksisundervisning. Noen av lenkene i ressursen byr på interaktiv animasjon/simulering. Undersøkelser og noen prosedyrer er vist ved videosekvenser som er ment ¨å styrke og supplere den praktiske undervisningen.
Brukes i: Undervisning i barnesykdommer i medisinstudiet i Oslo. Fordi denne undervisningen foregår på engelsk (utvekslingstermin ved UiO), er det store flertallet av ressursene engelsk-språklige.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: v.b.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset