banner image
/images/background.jpg Background image

Tyreoidea

Læringsutbytte: Gir en systematisk oversikt over utredning og behandling av tyreoideasykdommer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok, men kan også brukes isolert. Den består hovedsakelig av tekst med figurer samt to kasuistikker og en quiz.
Brukes i: Undervisning i tyreoideasykdommer (endokrinologi/indremedisin) i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: j.p.berg@medisin.uio.no

Til kurset

Klinisk brystundersøkelse

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen og beskriver hvordan en klinisk brystundersøkelse bør gjøres.
Læringsutbytte: E-læringsprogrammet bidrar til å lære riktig undersøkelsesteknikk av bryst og regionale glandelstasjoner. De vanligste kliniske funn ved brystkreft blir gjennomgått.
Pedagogikk: Ressursen brukes best som et supplement til forelesninger og smågruppeundervisning.
Brukes i: Undervisning om bryst for medisinstudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: ekurs-bryst-endokrin@medisin.uio.no

Til kurset