banner image
/images/background.jpg Background image

Svar.medisin.ntnu.no - Clicker

På http://svar.medisin.ntnu.no/admin kan man raskt og enkelt opprette et "rapid response system" for å innhente svar fra studenter som deltar på forelesning. Spørsmålene må være av typen MCQ med inntil 5 svaralternativer. Studentene kan bruke egne smarttelefoner, nettbrett eller PCer til å svare på spørsmålene. Studenter logger seg inn på http://svar.medisin.ntnu.no, mens foreleser logger seg inn på http://svar.medisin.ntnu.no/admin. Du finner en instruksjonsvideo med flere opplysninger på nettsidene.

E-læringsressursen er utviklet ved:Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontakt: borge.lillebo@ntnu.no

Til kurset