banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk ernæring

Læringsutbytte:
Du vil lære å:
  • Utvikle basale ferdigheter i kommunikasjon med pasient, inkludert å kartlegge problem og kosthold, etablere og ivareta en god relasjon til pasienten, samt bli bevist på verbale og non-verbale virkemidler
  • Bruke kliniske ernæringsfysiologers arbeidsprosess (NCP) og den standardiserte terminologien NCPT.
  • Kartlegge ernæringsstatus, på bakgrunn av antropometri, klinisk biokjemiske målinger, klinikk og kostanamnese
  • Vurdere ernæringsstatus og stille en ernæringsdiagnose
  • Stille ernæringsrelaterte medisinske diagnoser
  • Utforske pasientens ressurser, gi tilpasset informasjon og forklaringer, involvere pasienten i beslutninger samt sikre felles forståelse og fremme mestring.
Pedagogikk: Kursene bygger på pedagogiske prinsipper som interaktivitet, mengdetrening og spirallæring. Teoridelen inneholder tekst og filmer, men spørsmål etter hvert tema for å lette innlæringen. Mot slutten av kurset er det en eller flere kliniske caser som studentene kan jobbe med individuelt eller i små grupper.
Brukes i: Kursene kan benyttes under hele studiet i klinisk ernæring, og i fellesundervisningen i Modul 2.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset