banner image
/images/background.jpg Background image

Pasientkommunikasjon for kliniske ernæringsfysiologer

Pasientkommunikasjon for klinisk ernæringsfysiologer
Læringsutbytte: kurset omhandler basale ferdigheter i kommunikasjon med pasient, inkludert å kartlegge problem og kosthold, etablere og ivareta en god relasjon til pasienten, samt bli bevist på verbale og non-verbale virkemidler.
Pedagogikk: kurset består av en teoridel med tekst, filmer og quiz, i tillegg til en oppgavedel der studenten får prøve seg på egne ¿pasienter¿.
Brukes i: kurset er mest som et supplement til ordinær undervisning i pasientkommunikasjon for kliniske ernæringsfysiologer i første semester.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Ernæringskartlegging

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Ernæringsdiagnosen

null

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Nutrition Care Process - NCP

null

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Aterosklerose

null

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: karianne.svendsen@medisin.uio.no

Til kurset

Vitamin K

null

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset