Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
Brystkreft er den vanligste brystkreftformen hos kvinner og en av elleve kvinner vil rammes i løpet av livet. De aller fleste svulster oppdages tilfeldig av kvinnen selv eller ved mammografiscreening. Det er viktig at leger kan gjøre en god klinisk brystundersøkelse hos kvinner med symptomer fra brystene. Denne videoen viser hvordan en slik undersøkelse bør gjøres og hvilke kliniske funn som vi må være spesielt observante på. Vi tar gjerne imot kommentarer og forslag til forbedringer av denne videoen.

Avdelingsoverlege Ellen Schlichting, Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Overlege Katja Vetvik, Bryst-endokrinkirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus