Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Klinisk ernæring omfatter forebygging og behandling av ulike sykdommer og helsetilstander. Det inkluderer kunnskap som har med kroppens opptak, transport, omsetning og utskillelse av stoffer som finnes i maten vi spiser. Det vil si at studiet gir avansert kunnskap knyttet til matvarekunnskap, ernæringsbiologiske og kliniske problemstillinger.

En klinisk ernæringsfysiolog trenger også ut utvikle ferdigheter innen kommunikasjon og metoder som brukes utøvelsen av yrket. For å styrke denne delen av undervisningen har vi utviklet e-læringsressurser. Kursene kan benyttes under hele studiet i klinisk ernæring, men passer spesielt for emnene: ERN1010, ERN2300, ERN3100 og ERN3200 og ERN4400. E-læringskursene er ment å være et supplement til annen undervisning, øvelser og praksis, for å øke studentenes læringsutbytte. Programmene bygger på pedagogiske prinsipper som interaktivitet, mengdetrening og spirallæring, og tar i brukt ny teknologi.