Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Dette kurset handler om hvorfor og hvordan vurdere samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Det er fokusert på sentrale juridiske vilkår og kliniske vurderingstemaer.

Reglene for samtykkekompetanse hos barn og ungdom under 16 år er ikke gjennomgått her da disse avviker på flere områder fra reglene hos voksne.

Kurset kan med fordel gjennomgås kronologisk. Ulike deler og temaer kan imidlertid også leses separat ved direkte tilgang fra menyen til venstre. Lovlenker vises i egne vinduer.

Kurset er utviklet av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.