Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering

Målet med kurset er å gi medisinstudenter en oversikt over legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering. Elæringskurset er bygget opp av 6 kapitler bestående av korte tekster, illustrasjonsbilder og kliniske kasuistikker med regneoppgaver.

Hvorfor er kunnskap om legemiddelregning viktig?

Grunnleggende kunnskaper om legemiddelregning er viktig blant annet ved dosering av legemidler etter kroppsoverflate eller kroppsvekt, og ved fortynning av injeksjons- eller infusjonsvæsker. Dette er spesielt nyttig når man doserer til barn.

Sentrale temaer som gås igjennom på kurset:

Legemiddelregning: Medikamentdosering etter kroppsoverflate og vekt, fortynning av infusjons- og injeksjonsvæsker og utregning av infusjonshastighet.

Praktisk legemiddelhåndtering: Prosedyrer for opptrekking av medikamenter, oppheng av infusjonssett samt å gi infusjoner eller injeksjoner intravenøst.

Ansvarlige for kurset:

Kurset er utviklet som et supplement til kurs i innleggelse av perifert venekateter, oppheng av infusjonssett, subkutane og intramuskulære injeksjoner ved Ferdighetssenteret ved UiO. Kurset kan også brukes som supplement til undervisningen i anestesiologi. Utarbeidet av medisinstudent Irene Aker med rådgiving fra anestesilege Sven Olav Løstegaard.