Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hemodynamikk

Nedenfor er oversikt over tema som professor Lars Walløe gjennomgår i en videoforelesning om hemodynamikk. Hvert tema varer 6-12 minutter. Klikk på en lenke for å spille av temaklippet.

  1. Introduksjon og Bernoullis lov
  2. Arterier
  3. Vener
  4. Hastighetsleddet
  5. Poiseuilles lov
  6. Kombinere Poiseuilles lov med Ohm og Bernoulli
  7. Fåhreus-Lindqvist effekten