Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hjertemekanikk

I menyen til venstre finner du animasjoner som kan hjelpe deg til å forstå hjertets normal mekaniske funksjon.