Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
Velkommen til E-læringssiden i medisinsk genetikk

Her finner du samlet alle E-læringsressurser innen medisinsk genetikk fra Universitetet i Oslo.

Quiz-spørsmålene er delt inn etter temaene som foreleses i MED1100 – modul 1, blokk 2, i undervisningsukene 20-22.

QUIZ - OM ALT inneholder alle spørsmålene fra mappene til moduluke 20-22, og er nyttig for repetisjon av hele pensum.
 
Vi setter pris på spørsmål og tilbakemeldinger.
Kontakt: eirik.frengen@medisin.uio.no